üretim

Narenciye ağaçları damlama sulama sistemi ile sulanmakta ve gübrelenmektedir.Damlama sulama sistemi hem bitki için optimum miktarda su verilmesini kolaylaştırır, su sarfiyatını önler hem de belli bir alanı suladığı için zaman içinde yabancı ot gelişimini engeller.

Sulama zamanını ve kullanılacak su miktarını belirlemek için toprağa yerleştirilmiş tansiyometrelerden faydalanılmaktadır. Tansiyometreler toprak altında , bulunduğu alandaki nem durumu hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olmaktadır.

Bahçemizde, sulama ve gübrelemede kullanılan suda bulunan istenmeyen mineralleri ve molekülleri ayrıştırmak için Reverse Osmoz sistemi kullanılmaktadır. Böylelikle suda bulunan ve özellikle turunçgil ürünleri için risk teşkil edilecek maddelerin sulama ve gübreleme sırasında ağaca taşınması önlenmektedir.

Narenciye üretim alanlarının tamamında kapalı drenaj sistemi bulunmaktadır. Sistem, taban suyunun bitki köklerine zarar vermesini engeller. Toprakta bulunan sular yeraltındaki borulara süzülüp dışarı atılmaktadır.

Fidanlar sertifikalı olup tamamı sırt üzerine dikim yapılmıştır. Sırt üzerine yapılan dikimlerde ağaç kökleri taban suyundan biraz daha uzaklaşmış olur. Dikim normu ise ağaç isteklerine ve çeşitlerine göre belirlenmiştir.

Bitki besleme programı , her yıl düzenli olarak yapılan yaprak ve toprak analizi sonuçlarına göre yerli ve yabancı alanında uzman danışmanlarımız tarafından belirlenmektedir. Ağacın ihtiyacına göre hem tabandan hem de yapraktan gübreleme yapılmaktadır.

Bitki besleme aynı zamanda meyve kalitesini ve lezzetini etkileyen en büyük etkenlerden biri olduğundan gübre programlarının titizlikle uygulanması ilke edinilmiştir.

Meyve kalitesini doğrudan etkileyen bir diğer önemli konu bitki koruma konusunda yapılan zirai mücadeledir. Zirai mücadele, mekanik, biyolojik ve kimyasal olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır.

Bitki koruma programı alanında uzman danışmalar tarafından belirlenmekte ve periyodik kontrollerle desteklenmektedir.

Bahçemizde don riskine karşı hava sirkülasyonu sağlayarak donu engelleyen rüzgar makineleri kullanılmaktadır. Rüzgar makineleri sayesinde yaşanan don olayları sonrasında meyvede ya da ağaçta herhangi bir zarar yaşanmamaktadır.

Ağaçların budanması hem ağacın gelişimini hem de bir yıl sonra gerçekleşecek meyve tutumunu belirlediğinden son derece titizlikle yapılmaktadır. Budama yöntemleri alanında uzman yerli ve yabancı danışmanların yönlendirmesiyle deneyimli ekipler tarafından yapılmaktadır.

Ürünlerin tamamı İYİ TARIM UYGULAMALARI VE GLOBAL GAP sertifikalarına sahiptir.

Tüm ürünler her yıl doğal afetlere karşı sigortalanmaktadır .